Apr 3, 2008

Surah Al-Buruj 13Ayat:
Surah Al-Buruj Ayat 13
"Sesungguhnya Dialah yang menciptakan (sekalian makhluk) pada mulanya, dan yang mengembalikannya (hidup semula sesudah mati)."

Jenis Khat:
Thulus

No comments: