Aug 14, 2010

Selamat Hari Raya - Khat Nasakh


Karya khat Nasakh pada 14/10/2010 - Selamat Hari Raya

****

Adakah patut bagi seorang Muslim yang dihidangkan dengan Ramadan Kareem, tetapi hatinya berada pada 1 Syawal?

Ucapan memasuki Syawal:

جعلكم الله من العائدين والفائزين
"Semoga Allah menjadikan kamu dari golongan orang-orang yang kembali (kepada fitrah) dan orang-orang yang berjaya."

No comments: