Mar 28, 2008

Qasas 77 Thulus

Ayat:
"Dan berbuat baiklah seperti mana Allah telah berbuat baik kepadamu.."
Surah Al-Qasas Ayat 77

Jenis Khat:
Thulus

Sumber:
www.spalrt.net

No comments: